نشست علمی با عنوان کرامت انسان از دیدگاه امام رضا(ع)

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها گرگان نشست علمی با عنوان کرامت انسان از دیدگاه امام رضادرموسسه قرآنی الزهرا(س)برگزار گردید.دراین نشست خانم فاطمه احمدی ازاساتید این مدرسه

بابیان سخنانی فرمود :کریم ازصفات الهی است که آن را به انسان ها وازجمله اولیای الهی نیز عطافرموده است.خداوند تعالی در قران کریم می فرماید: لقدکرمنا بنی آدم ….مابه انسان کرامت بخشیدیم .باید ببینیم کرامت به چه معنااست.درروایتی از رسول اکرم (ص) است که فرمودند :کرامت انسان همان دینداری انسان است.وکریم کسی است که تابع هوی نفس خود نباشد ومقید به انجام دستورات الهی بوده و محرمات الهی را ترک کند.

سرکاراحمدی درادامه گفت: امام علی (ع)درحدیثی صفات انسان های کریم را برشمرده ومی فرمایند:کیم کسی است که :به عهد وپیمان خود وفامی کند.ومهمترین عهدوپیمان انسان با خدای متعال است  که انسان کریم به ان وفا می کندو پایبند است.دومین خصوصیت انسان های کریم این است که دنیادرنظرشان کوچک است.وارزشی ندارد.ودیگراینکه انسان های کریم دنیا طلب نیستند وبه اندازه نیازشان برمی دارند.وغرق در دنیا نمی شوند. انسان های کریم قبل از اینکه درخواستی از ان هاشود می بخشند و عطا می کنند.ازنظرمالی یا علمی یا مسائل دیگر.

سرکار احمدی اضافه نمودند: بدی را باخوبی جواب می دهند ودرپاسخ دادن به رفتاردیگر انسان ها عجله نمی کنند وبه دنبال مقابله به مثل کردن نبودند، بلکه تمام تلاش آن هااین است که با صبر وعفو وگذشت باعث هدایت انسان های منحرف شده وآن ها را به راه راست دعوت کنند.وبه حقیقت متصل نمایند.

استاداین مدرسه تاکید نمودند:ائمه علیه السلام چنین صفاتی داشتند وصفات الهی به تمامه درآن ها نمایان بود.ا وامام رضا (ع)نیز چنین خصوصیاتی داشتند.وبابزرگواری تمام زمینه هدایت بسیاری از انسان هارا فراهم کردند.

ازدیگر وجوه کرامت امام رضا که به این لقب معروف شدند می توان به گسترش تشیع در ایران به واسطه حضور این امام همام درایران وخیر وبرکتی که به این واسطه نصیب مردم ایران شد اشاره نمود.

 

نشست پژوهشی باعنوان (نقش حجاب درحفظ نشاط عاطفی وروانی درچارچوب خانواده)

به گزارش معاونت پژوهش  مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان نشست پژوهشی باعنوان (نقش حجاب درحفظ  نشاط عاطفی وروانی درچارچوب خانواده)درمکان این مدرسه برگزار گردید. دراین نشست سرکارخانم حسینی واعظ مدیرحوزه علمیه خواهران  استان گلستان به ایراد سخنانی پرداخت و گفت:

رواج بی حجابی یک طرح استعماری از طرف غرب بوده که مروج آن در کشور ایران رضا خان و در کشور ترکیه آتاتورک و درکشور افغانستان امان الله خان بود.رضا خان ازسال 1306 شمسی بی حجابی را شیوع دادوعادی سازی بی حجابی را ازشهرمقدس قم و ازحرم حضرت معصومه به همراه خانواده اش با توهین وضرب وشتم علمای اسلام شروع کرد .درمسجد گوهرشاد حدود سه هزارنفرازمردم مسلمان را به خاطر اعتراض به رواج بی حجابی به شهادت رساند .درصورتی که به طور صریح رعایت حجاب و عفاف  نسبت به زنان مسلمان  درقرآن کریم درآیات 59 احزاب و 30 و31 نور تاکید شده است.

سرکار حسینی واعظ درادامه با توضیح وتفسیر کوتاهی ازآیات مربوطه به بیان مفاسد و عواقب بی حجابی در جامعه پرداخته  وگفتند:توسعه فساد و فحشا ،رونق گرفتن هوسبازی ،بارداری های نامشروع وسقط جنین ،پیدایش امراض روانی ،خودکشی و فرار از خانه ،بی مهری مردان چشم چرا ن نسبت به زن خود ،ایجاددلهره برای خانواده های پاکدامن ،و…..از آسیب های جدی عدم رعایت حجاب می باشد.

استاد این حوزه گفتند:

ازتاریخ نویس معروف غرب (ویل دورانت)روایت شده که :اگرروند بی بند وباری غرب ادامه داشته باشد ادامه زندگی زن ومرد باهم درغالب خانواده محال خواهد بود.

مدیر حوزه علمیه استان تاکید نمودند:

دوتاثیرعمده رعایت حجاب و عفاف برای انسان ها ،تقویت محبت وصمیمیت بین زن وشوهر وتولید و پرورش نسل سالم می باشد.بنابراین برای ایجاد وحفظ نشاط خانواده باید حجاب و عفت وحریم بین زن ومرد حفظ شود.

تبلیغ عملی مبلغان با معرفی الگوی قرآنی عبادالرحمن

استاد راهنما: جناب آقای حسین اربابون

 پژوهشگر: عاطفه آخوندی

چکیده

این مطالعه با هدف معرفی الگوی قرآنی عبادالرحمن در راستای تبلیغ عملی دین تلاش کرده است تا با استناد به منابع و مباحث پیرامون موضوع در کتب تفسیری، روایی و اخلاقی، مبلغ، مخاطب، پیام و ابزار ابلاغ را به عنوان ارکان و عناصر تبلیغ ارائه کند؛ روش بکار رفته در تحقیق کتابخانه ای است و سعی کرده است تا با تکیه بر آیات سوره فرقان کارآمدترین روش تبلیغ یعنی تبلیغ عملی را با شیوه ی درون متنی بیان کند.

از مهمترین یافته های این مطالعه اینکه هر فرد انسانی مزین به اوصاف و ویژگی های عبادالرحمن از جمله؛ تواضع، مدارا، عفت، اعتدال، توجه به خانواده، پرهیز از لهو و لعب، خوف از مجازات الهی و… تجلی گاه ایمان در رفتار و عمل خود می باشد.

 

واژگان کلیدی: تبلیغ عملی، مبلّغ، دین، عبادالرحمن   

 

 

تحلیلی برمهم ترین چالش ها در بيان احكام شرعي

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س) نشست علمی , پژوهشی با عنوان تحلیلی برمهم ترین چالش ها و مسائل فقهی درمکان این مدرسه برگزارگردید.

دراین نشست سرکار حاجیه خانم موسوی به بیان سخنانی دراین موضوع پرداخته وفرمودند:شما به عنوان یک طلبه باید به احكام ومسائل فقهی اشراف داشته باشید و بعد از مطالعه و کسب علم و دانش مطالب احکام و فقه ،باید کاربرد کاربرد این مطالبی را که خواندید به دست آورید.وبه بررسی تحلیل و مطالبی که آموزش دیدید بپردازید. برگزاری کمیته و نشست های مناظرهای برای مسلط شدن به احکام و مسائل فقهی بسیار مهم ومورد نیاز است.استاد این نشست تاکید کردند :یک طلبه باید برای فهم مسائل احکام بسیارحساس و کنجکاو باشید.و به طوردقیق مسائل احکام رابگیرید و درخود هضم کنید و خیلی روان به مردم بگویید.ان روانی که نه خارج شدن از حکم الله باشد نه جوری سخت گیری باشد که مردم را به دوری از احکام بکشاند.فقط دریافت احکام و دادن به مردم نباشد.بلکه بیانش برای مردم ساده و روان وقابل عمل باشد. در هر جلسه ای که سخنرانی دارید حتما یک مساله احکام رابیان کنید.و تا مساله ای را خودتان حکم را وسندش را ندیدید به صرف اینکه شنیدید بیان نکنید.چون اگراشتباه باشد اعتمادمردم به شما کم می شود.ورعایت همه این نکات بعد ازمدتی موجبات رشد فکری  شما را فراهم می آورد.

ابطه بین معنویت و اخلاق کاری کارکنان

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا سلام الله گرگان اردوی پژوهشی با حضور تعدادی از پژوهشگران این مدرسه در تاریخ 97/2/12با حضور سرکار خانم طاهره سادات موسوی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و مسئول پاسخگویی به سوالات شرعی دفتر مقام معظم رهبری و استفتائات ایشان در مسائل بانوان در یکی ازباغات اطراف گرگان برگزار شد. ایشان در سخنرانی با عنوان «رابطه بین معنویت و اخلاق کاری کارکنان» چنین بیان داشتند :برخورد خداوند در مسائل اخلاقی می‌تواند برای ما درس باشد. از جمله می‌بینیم هرگاه انبیا الهی از امت های خوداعتراضی داشته‌اند خداوند اعتنایی به اعتراض آنها نکرده است. مثلاً در مقابله با اعتراضات ملائکه به آفرینش انسان می فرماید من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. از اینگونه تعامل خداوند نتیجه می‌گیریم که اظهار نارضایتی از خانواده و جامعه مورد پذیرش و محبوب حق نیست بلکه دنیا با همه نواسانات و تضادها و تزاحم هایش پرورشگاه انسان است. لذا به خاطراین امر است که دنیا دارفتنه و امتحان نامیده شده است و اگر انسان در مقابل سدی از مخالفت ها و نابرابری ها و مشکلات قرار گرفت باید بداند که همین امتحان و آزمایش اوست که باید بزرگی خود را نشان دهد. ایشان در ادامه فرمودند: این اعتراض‌ها و اظهار نارضایتی ها از مرتبه انسان می‌کاهد و نشان می‌دهد انسان دچارضیق صدر است که نمیتواند خود را با این مشکلات هماهنگ کند لذاضرورت دارد که انسان ولایت و تسلط برخود پیدا کرده و خود را مدیریت کند. اگر انسان توان کنترل خود را نداشته باشد ادعای بیهوده ای است که بتواند بیرون از خود را مدیریت کند. این استاد حوزه و دانشگاه درادامه راهکاری برای رسیدن به ولایت برخورد فرمودند که هرچه ارتباط معنوی انسان با خدای متعال بیشتر باشد تحمل اودر مقابل ناملایمات بیشتر می‌شود. زیرا این ساعت خلوت وعبادت به انسان انرژی می دهد و هر چه کار و مسئولیت انسان بیشتر باشد احتیاج بیشتری به معنویات وانرژی دارد. ایشان در ادامه فرمودند انسان باید دائماً انتخابات درون داشته باشد یعنی خود را در محکمه وجدان استنطاق و ارزیابی کند. اگر انسان محاسبه نداشته باشد خاسر است. زیرا ظاهرا فکر می‌کند تلاش و فعالیت هایش برای خداست اما یوم تبلی السرائر دستش راخالی می بیند.ایشان با ذکر این نکته که انسان نباید هیچگاه خودرا از وسوسه های شیطان مصون بداند بیان داشتند اینکه خداوند از زبان شیطان بیان می‌کند فبعزتک لاغوینهم اجمعین نشان می دهداین جمله شعارگونه نیست.بلکه خداوند روی آن صحه گذاشته است. پس اگر انسان بخواهد در طریق کمال و صعود حرکت کند شیطان مانع است و برای عبور و رد شدن باید پارواو بگذارد.واین توان زیادی میخواهد. ایشان در پایان با اشاره به اینکه مسیر انسان شدن سخت است و باید مرزخودیت و منیت شکسته شود فرمودند پاکسازی با خواندن و نوشتن تحقق پیدا نمی کند. اگر حافظ قرآن هم باشد تا زمانی که به عمل نیاورد حرکتی نکرده است و عمل نیاز به تمرین و ممارست و زحمت دارد چنانچه در دعا آمده است اللهم انی اعوذبک من علم لاینفع

 
دانلود نرم افزارهای قبله نما