الزهرا گرگان
 
  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

   


مهر 1397
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
جستجو

وصیت شهدا

روزشمار محرم عاشورا


  معرفت شناسی عاشورا(3)   ...

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (سلام الله علیها )گرگان نشست علمی درراستای سلسله نشست های معرفت شناسی عاشورا درجمع اساتید و کارکنان این مدرسه برگزارگردید.

دراین نشست سرکارمریم علیجانی ازمبلغین این مدرسه با سپاس و حمد الهی به بیان حدیث ثقلین ازپیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) پرداخته وبیان نمود:

بخاطرتاکید پیامبراکرم (ص) بر تمسک به  قرآن کریم واهل بیت (ع)توجه به این مهم ازمهمترین وظایف مسلمانان بوده وپیروی از ایشان بایدسرلوحه زندگی ما باشد.چون این ایام متعلق به امام حسین (ع)است دراحوالات ایشان درواقعه کربلا این است که ندای هل من ناصرینصرنی ایشان بلند بود که آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ازطرفی ما درزیارت وارث همواره این فراز راخطاب به یاران امام حسین (ع) تکرارمی کنیم که یالیتنی کنت معکم .بنابراین باید ببینیم که ماچطورباید به ندای هل من ناصرینصرنی امام حسین دراین زمان پاسخ گوییم چون اعتقادداریم به این جمله که : کل یوم عاشورا کل ارض کربلا 

خانم علیجانی درادامه گفت:وقتی به وصیت پیامبراکرم (ص)وتاکید ایشان به قرآن نگاه می کنیم به عنوان ثقل اکبر، درپاسخ به هل من ناصرینصرنی امام حسین بایدتوجه ویژه به قرآن داشته باشیم واز قرآن بهره مند شویم تادرمسیرهدایت وفلاح ورستگاری باشیم.ونیز مصداق شکایت پیامبرصلوات الله علیه در روز قیامت نگردیم که به خداوند شکایت می کند براینکه خدایا قوم من قرآن را مهجورنگه داشتند.

درحدیثی ازپیامبر اکرم (ص)است که می فرمایند :هنگامی که فتنه ها مانند شب تار برشما وارد شد به قرآن روی آورده وبه آن تمسک کنید.

مبلغ این مدرسه درادامه افزود :باتوجه به آیات قرآن کریم می بینیم که خداوند متعال درسوره عنکبوت می فرماید :آیا مردم گمان کردند که به حال خود رها می شوند وآزمایش نخواهند شد؟ماکسانی را که پیش ازآنان بودند آزمودیم .باید علم خدا درمورد کسانی که راست می گویند وکسانی که دروغ می گویند تحقق یابد.بنابراین یکی ازقوانین و سنت های الهی فتنه وآزمایش الهی هست که مانند قوانین و سنت های دیگر درزندگی انسان ها جریان دارد.انسان ها هم در سختی ومشکلات ومصائب و هم درآسایش و راحتی و فراوانی نعمت ها آزمایش می شوند.

باید گفت:بدیهی است که خدای متعال درمورد عمل کرد انسان همه چیزرا می داند ومنظوراز علم دراینجا همان تحقق عینی مسائل و وجود خارجی آن ها می باشد.تاوزن وقیمت ادعای ایمان افراد با آزمایش مشخص شود.وظهور آثار و شواهد عملی ایمان بروزکند.وهرکسی هرچه دردرون داردبرون ریزد ونیز نیات درونی و صفات باطنی انسان درعمل اوتحقق یابدوعینیت پیدا کند.این عالم چون یک دانشگاه است وبرنامه این است که دراین دانشگاه استعدادهای بالقوه انسان وروح خدایی که دروجود انسان دمیده شده شکوفا گردد ولیاقت ها پرورش یابد وبه فعلیت برسد. وبعدازبه فعلیت رسیدن باصبر وشکری که انسان انجام می دهد به مقام والاتر و ترفیع مقام معنوی رسیده و امور دنیایی اش نیز سامان یابد.حدیثی ازیکی ازمعصومین (ع) است که می فرمایند:آزمایش می شوند همانگونه که طلا درکوره آزمایش می شود و خالص می شوند همانگونه که فشارآتش ناخالصی های طلا را ازبین می برد وآن را خالص می کند.

خانم علیجانی درپایان بیان کرد:امام حسین (ع)مصداق بارزی درپذیرفتن آزمایشات الهی بودودر واقعه کربلا همه هستی اش را تقدیم خداکرد :جان ومال وآبرو واهل وعیال و یاران را.وازآن جایی که وقتی انسان آزمایش می شود بعد ازهرآزمون وامتحانی نمره و پاداش برایش در نظرگرفته می شود در این آزمایش بزرگ الهی نیز برای  امام حسین بالاترین مقام ازطرف خداوند درنظر گرفته شده است ازجمله آن ها این که اولا هرحاجت و خواسته ای امام حسین ازخدا بخواهد به ایشان داده می شود چون ایشان چنین کردند هرچه خداخواست و هرچه داشتند تقدیم خداکردند و دیگراینکه به فرموده علمای اسلام راه معرفت الهی و عرفان واقعی ازطریق امام حسین (ع)به ثمرمی رسد.

بنابراین باتوجه نمودن به قرآن کریم واهل بیت علیهم السلام طبق دستور وسفارش پیامبراکرم (ص)مامی توانیم از آزمایشات بزرگ الهی به سلامت به در آییم وبه سعادت و فلاح ورستگاری دنیا وآخرت نایل آییم.

 

موضوعات: نشست اخلاقی- تربیتی  لینک ثابت[سه شنبه 1397-07-24] [ 08:52:00 ق.ظ ]

  خردورزی دراندیشه حضرت زینب (س)   ...

حضرت زینب (س)ازآن جهت عقیله نامیده شده است که در طول زندگی شان همیشه عاقلانه رفتار نمودند.

«دکترمحمد حکیمی»:حضرت زینب (س)عقل عملی و عقل نظری را درزندگی شان به تمام معنا به کار بردند.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س)گرگان نشست پژوهشی باعنوان (خردورزی دراندیشه حضرت زینب (س)درتاریخ 15/7/97برگزارگردید.دراین نشست دکترمحمدحکیمی به ایرادسخنانی دراین موضوع پرداخته وفرمود:

لقب حضرت زینب (س)عقیله بنی هاشم می باشد.عقیله صفت مشبهه بوده وبه معنی کسی است که همیشه عاقلانه رفتار می کند.زیراعقل دومعنادارد:عقل نظری وعقل عملی که عقل نظری به این معنااست که شناخت نسبت به حقایق عالم وکشف قوانین علمی وطبیعی عالم .مثلا کشف قانون جاذبه زمین .کشف قوانین ریاضی فلسفه و…گزاره هایی که از واقعیت حکایت می کند را دریابد.وعقل عملی عقلی است که کاشف گزاره های ارزشی است.عمل ورفتارواخلاق مارا هدایت می کند.عقلی است که پشتوانه اخلاق است.استاد این مدرسه ادامه داد:حضرت زینب (س) هم دارای عقل عملی بودند و هم دارای عقل عملی .عقل نظری را دارا بودند چون به همه علوم ومعارف قرآنی واعتقادی  و احکامی اطلاع کامل داشتند ویک مفسرقرآن و خداشناس واقعی بودند.چون درروایات آمده است که  کلاس های تفسیرقرآن و وتدبر قرآن داشتند .وتدبرهم به اندیشه وتفکرنیازدارد.حضرت زینب دارای عقل عملی بودند چون دارای مکارم اخلاق و صفات حمیده بودند که اوج اخلاق ایشان را در واقعه کربلا ما شاهد هستیم.چون عقل عملی یعنی انسان خشم و غضب و شهوت خودرا کنترل نمودهودرحد تعادل نگه دارد وتقوی رادر همه حال رعایت نماید.زیرا یکی از آفت های عقل هوی وهوس می باشد.درواقعه کربلا ودرآن صحنه های غم انگیزو دردناک ایشان باصبروکنترل عصبانیت وغضب خود توانستند بحران به وجودآمده را به بهترین نحو مدیریت نمایند.ونیز در نزد ابن زیاد ویزید(لعنت الله علیهم) ایشان به بهترین نحو وباآرامش کامل و طمانینه صحبت نموده وپاسخ های دندان شکن را درعاقلانه ترین صورت بیان نمایند.واین امورنشان ازعاقل بودن همیشگی  ایشان دارد.دکترحکیمی درپایان فرمود:انسان عاقل روزبه روز به رشدخود می افزاید ورو به سوی خدا حرکت می کند.وحضرت زینب نیز دقیقابه همین شکل درطول زندگی بابرکت شان عمل نمودند.

 

موضوعات: نشست اخلاقی- تربیتی  لینک ثابت[دوشنبه 1397-07-23] [ 08:40:00 ق.ظ ]

  معرفت شناسی عاشورا (2)   ...

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س)گرگان درادامه  سلسله نشست های معرفت شناسی عاشورانشست علمی در تاریخ 21/6/97  دراین مدرسه برگزارگردید.دراین نشست خانم فرحنازرجب زاده ازاساتید این مدرسه به ایراد سخنانی درادامه سخنان خویش درموضوع غضب که یکی از مهم ترین مکاره اخلاق است به بیان حدیثی از معصومین (ع)دراین موضوع اشاره کرده وفرمود:قویترین حربه شیطان که باآن می تواند آدمی را به چاه تاریک گمراهی کشانده ونورایمان را دروجودش خاموش کند غضب نابجاست.ازحضرت عیسی سوال شد سرچشمه های غضب چیست ؟فرمود:

سرچشمه غضب تکبروخودبزرگ بینی ومردم راکوچک شمردن.

از نظر روان شناسی عوامل درونی و عاطفی غضب عبارتند از :کم حوصلگی ،  کم ظرفیتی،زودرنج بودن ،انتقادناپذیری ،قضاوت های عجولانه ،فشارکاری ،بهم ریختن برنامه ریزی و….. و تاثیرغضب از نظر پزشکی و روانشناسی بر جسم و روان عبارتند از :اینکه انسان هرچه ورزش کند و برنامه غذایی سالم داشته باشد ولی اگرنتواندعصبانیت خودراکنترل نماید آن مراقبت ها فایده ای ندارد.افزایش فشارخون ،ناراحتی های مزمن قلب ،سردردشدیدیامیگرن زخم معده ،یبوست یااسهال ،سوء هاضمه مزمن ،مشکلات کلیوی ،آسیب های پوستی ،دردهای عضلانی ،گاه منجربه مرگ فردمی شود.خانم رجب زاده درادامه فرمود:آسیب های روان اینکه:ازبین برنده عقل ،ایمان،آشکارکننده عیوب،ازبین برنده آبرو،سلب اعتماد دیگران ،ازبین رفتن دوستی با دیگران می شود.

امام علی (ع)فرمود:سخت ترین دشمن انسان غضب و هوی نفس اوست.هرکس بتواند این دورامهارکند مقام اوبلندمی شود وبه آخرین مرحله کمال می رسد.

استادرجب زاده درادامه سخنان خویش گفت:درقرآن جمله کاظمین الغیظ آمده هست واین امرحاکی ازآن است که اسلام درصدد رفع غیظ نیست زیرا اگرچنین بود می فرمود والفاقدین الغیظ یا رافعین الغیظ .اسلام خواهان فروبردن وکنترل غضب درحیطه عقل و شرع می باشد. .خانم رجب زاده درپایان بیان نمودند درواقعه کربلا و روز عاشورا ما شاهدآنیم که باآنکه تمام شرایط برای عصبانیت و خشم مانند گرمای سوزان،عطش وتشنگی بیش ازحد،جنگ وستیز،جنایت وخیانت ،نامردی  وناجوانمردی ،بی خوابی و خستگی و….فراهم بود ولی ذره ای عصبانیت وخشم وبرخورد توام با بداخلاقی وبی ادبی دیده نشد.وهرچه بود مکارم اخلاق بود وبس.

موضوعات: نشست اخلاقی- تربیتی  لینک ثابت [ 08:35:00 ق.ظ ]

  بایسته های تبلیغی با تاکید بر واقعه عاشورا   ...

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا سلام الله گرگان نشست علمی با موضوع بایسته های تبلیغی با تاکید بر واقعه عاشورا در تاریخ ۲۶/۶/ ۹۷ در این مدرسه برگزار گردید .

در این نشست علمی سرکار خانم میر کریمی مدیریت مدرسه عالی الزهرا (سلام الله )واستاد این مدرسه با ایراد سخنانی فرمود: طبق روایات وارده از معصومین علیهم السلام از طرف خداوند متعال در ایام و زمان‌های خاص و به مناسبت‌های مختلف روزی های معنوی خاصی برای انسان‌ها ارزانی می شود و این روزی ها قابل عرضه شدن در زمانهای دیگر نیست و متناسب با زمان خودش است .به همین مناسبت در ماه محرم نیز ارزاق معنوی خاصی برای انسان‌ها عرضه می‌شود که باید قدر آن ها را دانست و برای تعالی روح غنیمت شمرد و استفاده کرد. مثلا سحر روز جمعه زمان بسیار با ارزشی است که برای استجابت دعا و مغفرت از طرف خداوند متعال در نظر گرفته شده است و انسان می تواند با قدردانی این زمان و طلب مغفرت و بیان نیاز وحاجت خویش از مزایای آن استفاده کند و بهره مند شود . ماه محرم ماه گریه بر امام حسین علیه السلام و رسیدن به حقیقت این امام است زیرا گریه با معرفت و اشک با معرفت زمینه تحول را برای ما ایجاد می کندوعلت آن این است که واقعه کربلا مرکز تکامل بشری است. جنگ بین ظاهر و باطن و جنگ بین امام حسین حقیقت پرست بایزید باطل پرست .اگر حقیقت واقعه کربلا و دریافت‌های پیام کربلا توسعه یابد این جریان می‌تواند جامعه را به سعادت رهنمون شود .

استاد این مدرسه ادامه داد:باید مواظب باشیم که محرم به دست نا اهلان نیفتد که بر اساس یکسری مسائل عاطفی بیرون بی روح وبی مغزجریان آن بیان شود که اگر این امر اتفاق بیفتد در جامعه پیشرفت معنوی و اخلاقی به وجود نیامده و تغییری احساس نخواهد شد. باید مواظب باشیم که روز قیامت امام حسین علیه السلام از ما شکایت نکند که چرا شما مرام مرا نابود کردید و هدفم را تنزل دادید. بنابراین وظیفه ما مبلغین این است که باید مواظب باشیم از عظمت امام حسین و قیام ایشان برای احیای دین کم نشود. باید گفت اگرچه دین برای احیای انسان است ولی وقتی آلوده شود باید امام قیام می‌کرد تا آن را احیا کند. مثل آب که برای حیات انسان آفریده شده ولی وقتی آلوده شود باید انسان آن را از آلودگی خارج کند .

عشق وعلاقه به امام حسین باید در رفتارهای ما از نظر فردی و اجتماعی تاثیرگذار باشد. اما اگر این عشق و علاقه وبیان عواطف و احساسات نسبت به امام حسین و شهدای کربلا تاثیری در رفتارهای ما نداشته باشد هیچ ارزشی ندارد. به قول امیرکبیر : مملکت مردم دانا می خواهد که اگر این درست شود حکومت نیز درست خواهد شد.

 

موضوعات: نشست اخلاقی- تربیتی  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-07-12] [ 08:54:00 ق.ظ ]

  نشست معرفت شناسی عاشورا (1)   ...

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س)گرگان سلسله نشست های معرفت شناسی عاشورا از تاریخ 20/6/97دراین مدرسه برگزارگردید.دراین نشست خانم فرحناز رجب زاده از اساتید این مدرسه به ایراد سخنانی پرداخته وفرمود:

پیامبراکرم (ص)دروصیت نامه خود به امام علی (ع)فرمود:علیک بمحاسن الاخلاق فارتکبهاومساوی الاخلاق فاجتنبهافان لم  تفعل فلا تلو منّ الانفسک . اینکه به امام علی (ع)سفارش موکد می فرماید که مکارم اخلاق را انجام دهد واز مَساوی (زشتی ها) اخلاق پرهیز نماید.

استادمدرسه ادامه داد:

درواقعه عاشورا ماشاهدآنیم که زیباترین کرامت های اخلاق توسط امام حسین ویاران  باوفایش به وقوع پیوست واین مطلب درس بسیار بزرگی برا ی شیعیان درزندگی می باشد.ایشان ادامه داد از مهم ترین نکاتی که باید برای دریافت و به کاربستن مکارم اخلاق درنظرگرفت این است که ابتدا باید رذیله های اخلاق را ازخود دورکرده وبیرون ریخت.مانند یک پزشک که بامراجعت یک بیمارابتدا اورا ازغذاها وچیزهایی که برای سلامتی اش مضراست پرهیز می دهد وسپس برای او دارو ودرمان هایی راتجویز می کند که اثربگذارد.زیرا اجتناب از مکاره مقدم برکسب فضایل است.

سرکارخانم رجب زاده سپس به بیان وتوضیح قوه غضب که که یکی از مهم ترین مَساوی اخلاق است پرداخته وفرمود:درانسان سه قوه باطنی وجود داردکه قوه شهویه وغضبیه ووهمیه می باشد.وبا کنترل غضب یک سوم وجودانسان تحت کنترل قرارمی گیرد.البته باید گفت قوه غضبیه فوائد بسیاری نیز دارد.امام خمینی درکتاب اربعین حدیث خود می فرماید:یکی ازنعمت های بزرگ الهی است که بواسطه آن تعمیردنیا وآخرت می شود وحفظ بقای شخص ونوع ونظام عاید می گردد.اگراین قوه شریفه نبود انسان ازخود درمقابل ناملایمات طیبعت دفاع نمی کرد و دستخوش زوال می شد وازکمالات و ترقیات باز می ماند.امربه معروف ونهی ازمنکر واجرای حدود وتعزیرا ت دینی ودفاع ازجان و مال و ناموس ازقوه غضبیه نشات می گیرد.خانم رجب زاده درادامه بیان داشتند آنچه که مهم هست این است که باید مواظب بود این قوه تحت فرمان عقل وشرع نیروی اعتدال را پیش گیردکه دراین صورت باعث زیبایی سیرت باطنی می شود و اگرازاعتدال خارج شود دچارافراط و تفریط شده سیرت انسان را زشت و تباه می کند.خروج غضب ازمحوراعتدال یکی ازرذایل بزرگ است که گناهان بزرگ دیگری را باخود به همراه دارد.

موضوعات: نشست اخلاقی- تربیتی  لینک ثابت [ 08:50:00 ق.ظ ]


  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

 
 
 
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ